IQ-UDREDNING

Hvad er en IQ-udredning?

IQ udredning - hvad er du god til og hvad er du knap så god til?

Hvad er en IQ udredning og hvor lang tid tager det??

En IQ-udredning er en undersøgelse af det almene begavelsesniveau med beskrivelse af intellektuelle styrker og begrænsninger. Det kan være gavnligt at vide, hvordan en person fungerer intellektuelt for at kunne give den bedste rådgivning og støtte i forhold til uddannelse og arbejde. Det vil ofte være mennesker, der har haft en svær skolegang af en eller anden grund og som skal i gang med at vælge uddannelse eller revalidering, der kan have behov for at få undersøgt deres almene begavelsesniveau.

En IQ-udredning består af opgaver, der fortæller noget om både sproglige og handleorienterede færdigheder. Der afprøves blandt andet en eller flere af følgende færdigheder:

 • Abstrakt tænkning
 • Rumlige færdigheder
 • Spændvidde
 • Forarbejdningshastighed
 • Ordforråd
 • Almen viden

Det er også muligt at beskrive andre forhold end de intelligensmæssige, fx:

 • Arbejdsstil
 • Evne til at arbejde systematisk
 • Om personen arbejder bedst med sproglige opgaver eller med visuelle opgaver
 • Omstillingsevne
 • Evnen til at håndtere forskellige typer aktiviteter og til at arbejde under pres

En IQ-udredning består af:

 1. en samtale om personens liv indtil nu, fx skolegang, uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, interesser, sociale forhold, medicinforbrug og måske om der er nogle aktiviteter, der er svære i hverdagen
 2. en række skriftlige og mundtlige prøver, som kan belyse de ovenfor nævnte færdigheder

Selv om de enkelte prøver er af kort varighed, kan hele udredningen godt vare omkring 3 timer. Når udredningen er færdig bliver der lavet en skriftlig rapport med konklusioner og anbefalinger.


Hvis du er usikker på noget eller har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at ringe til mig eller skrive en mail.  Link til kontaktoplysninger