HVAD ER NEUROPSYKOLOGI

Neuropsykologi er specialistviden om, hvordan hjernen arbejder


Neuropsykologi er viden om forholdet mellem hjernens funktioner og menneskelig adfærd, fx følelser, tænkning eller bearbejdning af sanseindtryk (kognition). Viden om disse sammenhænge har man blandt andet fået fra studier af personer med hjerneskade, hvor man sammenholder skadens placering i hjernen med forstyrrelser i sprog, hukommelse, opmærksomhed, bevidsthed og andre funktioner. I de senere år er der også taget andre metoder i brug såsom at studere hjernens aktivitet hos normale forsøgspersoner mens man skanner deres hjerne.

Klinisk neuropsykologi er anvendelse af denne viden i diagnostik, rådgivning og behandling af blandt andet hjerneskadede personer.

En klinisk neuropsykolog kan være ansat 1) i sundhedsvæsenet, eksempelvis på en neurologisk afdeling, 2) på genoptræningsinstitutioner for hjerneskadede eller 3) i privat praksis. Neuropsykologen beskæftiger sig med undersøgelse og behandling af personer, der har slået hovedet (kranietraume), har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller har udviklet sclerose, demens eller andre neurologiske lidelser. Neuropsykologen giver også information og rådgivning til pårørende. Det at pådrage sig en akut hjerneskade er ofte en voldsom oplevelse, som indebærer store forandringer for både den syge og de pårørende.

Den specialviden som neuropsykologen har er relevant for vurdering af en persons muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, at blive revalideret eller at blive pensioneret. Derfor anmoder en kommune ofte om en neuropsykologisk undersøgelse i forbindelse med disse problemstillinger. Jeg tilbyder blandt andet at lave arbejdsevnevurderinger, neuropsykologiske undersøgelser og intelligensvurderinger.