NEUROPSYKOLOGISK UNDERSØGELSE

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

 

Om Neuropsykologisk undersøgelseHvor lang tid tager en neuropsykologisk undersøgelse?

 

En neuropsykologisk undersøgelse er kortlægning og beskrivelse af en persons intellektuelle formåen (kognition). Personer, der har en hjerneskade eller hvor der er mistanke om en hjerneskade, kan have gavn af at blive undersøgt neuropsykologisk, men også personer med en normalt fungerende hjerne kan af og til undersøges.

Ved en neuropsykologisk undersøgelse afprøves blandt andet en eller flere af følgende færdigheder:

 • koncentration
 • hukommelse
 • indlæringsevne
 • sprog
 • overblik
 • planlægning
 • problemløsning

Neuropsykologen kan også beskrive andre forhold end de kognitive.

Det kan være følgende:

 • ændringer af temperament, væremåde og personlighedstræk
 • evnen til at håndtere sin situation
 • sociale kompetencer
 • omstillingsevne
 • personens muligheder for at udnytte de evner som han eller hun har

Den neuropsykologiske undersøgelse ligger til grund for en vurdering af, hvilke færdigheder en person har bevaret og hvilke, der måske er forringede som følge af hjerneskade eller sygdom. Den kan blandt andet bruges til at beskrive en persons intellektuelle styrker og svagheder eller omfanget og konsekvenserne af en hjerneskade, men den kan også vurdere genoptræningsbehov eller belyse muligheder for arbejdsfunktion eller uddannelse.

En neuropsykologisk undersøgelse består af:

 1. en samtale, hvor der indhentes forskellige oplysninger, der har betydning for undersøgelsen, fx skolegang, uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, interesser, sygehistorie, sociale forhold, oplevede vanskeligheder og medicinforbrug
 2. en række skriftlige og mundtlige opgaver, som kan belyse de ovenfor nævnte færdigheder

Selv om de enkelte opgaver er af kort varighed, kan hele undersøgelsen godt vare 2-3 timer. Når undersøgelsen er færdig bliver der udarbejdet en skriftlig rapport med oplysninger og observationer, der har relevans for den undersøgte persons situation.


Hvis du er usikker på noget eller har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at ringe til mig eller skrive en mail.  Link til kontaktoplysninger