PRISER

Praktisk info vedr. neuropsykologisk undersøgelse og lægehenvisning
Praktisk info vedr. neuropsykologisk undersøgelse og lægehenvisning

Jeg vil anbefale, at du kontakter mig, hvis du har behov for at vide noget om mine priser, fordi de varierer alt efter opgavens omfang.

Nedenstående priser bør betragtes som vejledende.

 

Neuropsykologiske undersøgelser og IQ-udredninger:

Der er ikke en fast pris på undersøgelser, idet omfang og dermed tidsforbrug kan variere fra undersøgelse til undersøgelse. Jeg bruger som regel et sted mellem 10 og 13 timer på en undersøgelse.

15.000 – 19.500 kr.

 

Undervisning:

Der kan aftales undervisning på timebasis eller halve og hele dage. Jeg har ingen fast pris på undervisning, da behovet for forberedelse og dermed tidsforbruget er svingende fra undervisningsopgave til undervisningsopgave. Den angivne pris er for hele dage.

11.000 – 15.000 kr.

 

Supervision:

Timeprisen på supervision varierer alt efter om der er tale om individuel eller gruppe supervision.

1.000 – 1.200 kr.

 

Bemærk, at der er moms på de fleste psykologydelser. De ovenfor anførte vejledende priser er ex. moms. Kontakt mig gerne for at høre om hvilke ydelser, der er moms på.